Phân biệt thép hình I – thép hình H cho quý khách tham khảo

Phân biệt thép hình I – thép hình H cho quý khách tham khảo

17 Tháng Tám, 2020
So sánh thép hình H và thép hình I – Thép hình I, H có hình dáng thiết kế khá giống nhau là thép hình có hình dạng giống chữ I, H in hoa trong bảng chữ cái.Thép hình I và thép...