General information, care and training of dogs Becgie

General information, care and training of dogs Becgie

27 Tháng Tư, 2020
Becgie is a large, strong and very intelligent dog. This is a very popular dog breed in the world and especially in Vietnam. With the ability to look after and protect the owner, Becgie dog is the first choice for every family...
Huấn luyện chó thành công với những lệnh cơ bản tại nhà

Huấn luyện chó thành công với những lệnh cơ bản tại nhà

13 Tháng Hai, 2020
Huấn luyện chó tại nhà đang là xu hướng của nhiều người thích nuôi chó. Bởi những lợi thế mang lại là chó có thể làm quen với tất cả các điều kiện ở trong nhà từ các thành...
Bí quyết nào để có thể huấn luyện chó thành công?

Bí quyết nào để có thể huấn luyện chó thành công?

30 Tháng Mười Hai, 2019
Để huấn luyện chó thành công và thực hiện một cách chuyên nghiệp không phải điều dễ dàng. Việc huấn luyện của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không biết cách. Và sau đây là những bí...